Bacon - zout- en vetreductie V.I.S project 4
Buikspek - zout- en vetreductie V.I.S project 4
Kookham - zout- en vetreductie V.I.S project 4
Droge Worst - Gewolfd - zout- en vetreductie - V.I.S.-project 3
Salami - Cuttermethode - zout- en vetreductie - V.I.S.-project 3
Salami - Combinatiemethode wolf-cutter - zout- en vetreductie - V.I.S.-project 3
Kookworst met cutter - zout- en vetreductie - V.I.S.-project
Kookworst met wolf - zout- en vetreductie - V.I.S.-project
Kookworst met vleeskorrel - zout- en vetreductie V.I.S.-project
Boerenpastei - zout- en vetreductie - V.I.S.-project 1
Smeerpastei - All-in-one - zout- en vetreductie - V.I.S.-project 1
Film - Smeerpastei - 2 fase methode - zout- en vetreductie - V.I.S.-project 1